Tymplalexis Nikolaos

Lamia Fthiotis, Greece
email: ntymplalexis@uth.gr
Phone: (+30) 6974834367

Education


Work Experience


Certificates


Skills